JQuery ile bir hesap makinesi nasıl programlanır

Daha önce, aşağıdaki hesap makinesini oluşturmak için CSS border-radius özelliğini nasıl kullanacağınızı göstermiştim. Şimdi size hesap makinesinin işlevselliğini uygulamak için jQuery'yi nasıl kullanacağınızı göstereceğim.

JQuery ekleniyor

Bu projede, bir kullanıcı bir düğmeyi tıkladığında olaylara yanıt vermek için jQuery kullanacağız. JQuery kitaplığını uygulamamıza eklememiz gerekiyor. JQuery eklemek için cdnjs CDN kitaplığını kullanacağım.

İndex.html dosyamın altına aşağıdaki komut dosyası etiketini ekleyeceğim:

Operatör ve sayı düğmelerini kullanma

Kodumu yazmadan önce, hesap makinesinin arkasındaki işlevselliği nasıl kullanacağım konusunda beyin fırtınası yapmaya karar verdim. Hesap makinesindeki düğmeleri iki gruba ayırıyorum: operatör ve numara .

Bir sayı düğmesi 0-9 sayılarına karşılık gelir. Diğer tüm düğmeler operatördür.

Operasyonumuz için global değişkenler

Bir sonraki adım, ihtiyaç duyacağımız küresel değişkenlerin nasıl olabileceğini belirlemektir. Global değişkenler hesaplayıcımızın işlevselliğini koruyacaktır. Örneğin, bir kullanıcı aşağıdaki sırayı girebilir:

2 + 3 = 5

Benzer şekilde, bir kullanıcı bu çok daha uzun diziye girebilir:

2 + 3 * 4 / 5 - 6 = -2

Başlangıçta global değişkenleri ele alırken, kullanıcı bir tuşa her bastığında yeni bir değişken oluşturmayı düşünebiliriz. Bu çok verimli olmaz. Kullanıcı tuşlara bastığında kimlerin kaç değişken bildiğini takip etmemiz gerekir.

Bunu iyileştirmek için, işleri yalnızca dört küresel değişkene ihtiyaç duyacak şekilde basitleştirebiliriz:

  • num1
  • num2
  • Şebeke
  • Toplam

Bunun nasıl çalıştığını size göstereyim. Kullanıcının ilk bastığı numara num1 değişkeninde saklanır. Operatör (yani +, -, *, / veya enter) operatörde saklanır. Girilen bir sonraki sayı, değişken 2'de saklanır. İkinci operatör girildiğinde, toplam hesaplanır. Toplam, toplam değişkeninde saklanır.

Mantıklı bir soru, bir kullanıcının girdiği üçüncü veya dördüncü sayıyla ne yapacağınızdır? Basit cevap, num1 ve num2'yi yeniden kullanmamızdır.

Toplam hesaplandıktan sonra, num1'deki değeri toplamla değiştirebiliriz. Daha sonra operatörü ve num2 değişkenlerini boşaltmamız gerekir. Yukarıdan ikinci örneğimizle bunu inceleyelim:

2 + 3 * 4 / 5 - 6 = -2// num1 is assigned value of 2// operator is assigned value of +// num2 is assigned value of 3// total is assigned the value of 5// num1 is assigned the value of 5// num2 and operator are cleared// operator is assigned value of *// num2 is assigned value of 4// total is assigned value of 20// num1 is assigned value of 20// num2 and operator are cleared// operator is stored value of /// num2 is assigned value of 5// total is assigned value of 4// num1 is assigned value of 4// num2 and operator are cleared// operator is assigned value of -// num2 is assigned value of 6// total is assigned value of -2// num1 is assigned value of -2// num2 and operator are cleared// operator is assigned value of =

Artık bu 4 değişkeni kullanarak kullanıcı tarafından basılan her olası düğme kombinasyonunu ele alabileceğimizi görüyorsunuz.

Kullanıcının bastığı anahtarı almak

Artık mantığımızdan geçtiğimize göre, kullanıcının bastığı tuşu kullanma sürecini başlatmamız gerekiyor. İndex.html dosyamın altında, kodumu tutacak bir betik etiketi oluşturacağım.

İlk adım, bir kullanıcının bastığı anahtarı almaktır. Hesap makinesinin bir satırındaki tüm düğmeleri gösteren index.html dosyamın bir parçası:

 1 2 3 + 

İster numara ister operatör olsun her düğme bir <; / button> öğesi kullanılarak tanımlanır . Bunu, bir kullanıcı bir düğmeye tıkladığında yakalamak için kullanabiliriz.

JQuery'de bir düğme tıklama fonksiyonuna sahip olabilirsiniz. Bir düğme tıklandığında, işleve bir olay nesnesi geçirilir. event.targetTıklandığı düğmesi yer alır. innerHTMLÖzelliği kullanarak butonun değerini alabilirim .

İşte bir kullanıcının tıkladığı düğmeyi console.log yapacak kod.

$(document).ready(function() { $('button').on('click', function(e) { console.log('e', e.target.innerHTML); });});

Şimdi kodu test ederseniz, bastığınız tuşun değerini göreceksiniz. Bu, hesap makinesindeki her düğme için çalışır.

Global değişkenlerimizi yaratmak

Artık hangi tuşa basıldığını belirleyebildiğimize göre, bunları global değişkenlerimizde saklamaya başlamalıyız. Dört global değişkenimi oluşturacağım:

let num1 = '';let num2 = '';let operator = '';let total = '';

Tıklandığında işleme düğmesi

Bir kullanıcı bir düğmeyi tıkladığında, bir numaraya veya bir operatöre tıklıyor olacaktır. Bu nedenle iki işlev oluşturacağım:

function handleNumber(num) { // code goes here}
function handleOperator(oper) { // code goes here}

Daha önceki düğme tıklama işlevimde, console.log'u uygun işleve bir çağrı ile değiştirebilirim. Bir düğmenin veya operatörün tıklanıp tıklanmadığını belirlemek e.target.innerHTMLiçin, 0 ile 9 arasında olup olmadığını görmek için karşılaştırma yapabilirim . Eğer öyleyse, kullanıcı bir sayıyı tıkladı. Değilse, kullanıcı bir operatörü tıkladı.

Hangi düğmenin tıklandığını anlayabilmem için test etmem gereken ilk adım:

$(document).ready(function() { $('button').on('click', function(e) { let btn = e.target.innerHTML; if (btn >= '0' && btn <= '9') { console.log('number'); } else { console.log('operator'); } });});

Tıklanan her düğmeyi tanımladığımdan emin olduğumda, console.log'u uygun işleve bir çağrı ile değiştirebilirim:

$(document).ready(function() { $('button').on('click', function(e) { let btn = e.target.innerHTML; if (btn >= '0' && btn <= '9') { handleNumber(btn); } else { handleOperator(btn); } });});

Sayı düğmelerini kullanma

Bir kullanıcı bir sayıya bastığında, num1 veya num2 değişkenine atanacaktır. num1 değerine atanır ''. Numarayı hangi değişkeni atayacağımızı belirlemek için bunu kullanabiliriz. Num1 boşsa, numarayı ona atarız. Aksi takdirde, onu num2'ye atarız.

HandleNumber fonksiyonum şöyle görünüyor:

function handleNumber(num) { if (num1 === '') { num1 = num; } else { num2 = num; }}

Operatör düğmelerini kullanma

Bir operatör düğmesine basıldığında işlemek için işlevimiz çok basittir. Tek yapmamız gereken, değeri operatör değişkenimize atamaktır.

HandleOperator işlevim şöyle görünüyor:

function handleOperator(oper) { operator = oper;}

Düğmeleri Görüntüleme

The next step is to actually display the button pressed to the user. If you check out the functionality of the calculator on your phone, you will notice it only displays numbers. If a user presses the + key, it is not displayed.

In our index.html file, we have a div with a class of 'calc-result-input' that displays our input. We will use this to display numbers to our users.

Since we have separated out our calculator activity into functions, we will create a function to display the button.

Here is what my displayButton function looks like:

function displayButton(btn) { $('.calc-result-input').text(btn);}

Since we only update the display when the user presses a number, we can call the displayButton function from within the handleNumber function.

Here is what my handleNumber function looks like now:

function handleNumber(num) { if (num1 === '') { num1 = num; } else { num2 = num; } displayButton(num);}

Handling totals

The next step is to calculate a total. A total is only calculated after a user presses an operator after having a value assigned to num1 and num2.

For example, if the user enters:

2 + 3 =

We want to sum num1 and num2 and display the total.

If the user enters:

2 - 1 =

We want to subtract num2 from num1 and display the total.

We create a handleTotal function to handle this. This function will create a total based on the operator pressed. Since there are multiple operators that can be pressed, we will use a case statement to handle them.

For simplicity’s sake, I am only going to show the code to handle when the user clicks the + operator button.

Here is the handleTotal function:

function handleTotal() { switch (operator) { case '+': total = +num1 + +num2; displayButton(total); break; }}

Converting String to Number for calculation

When we get the innerHTML of the button that is pressed, we get a string value. To sum two variables, they need to be converted to a number. There is a shorthand notation in JavaScript that will convert a string to a number by prefixing the variable with a + sign. You can see where I am doing this conversion on this line:

total = +num1 + +num2;

When to call handleTotal function

Now that we have a function to calculate the total, we need to call it at the appropriate time. We only calculate total after a user enters their second operator.

To handle this we will need to make a change to our existing handleOperator function. Previously, we were assigning the operator variable the value of the operator button the user clicked. Now we need to know if this is the first operator the user has clicked or not. We don’t calculate a total when the user clicks on the first operator.

To account for this, we can check to see if the operator variable has a value of ''. If so, this is the first operator. If operator has a value, then we will want to calculate a total.

Here is what the handleOperator() function looks like now:

function handleOperator(oper) { if (operator === '') { operator = oper; } else { handleTotal(); operator = oper; } }

Moving Script to app.js file

Currently our HTML and JavaScript code are all contained in the index.html file. We want to split out the logic into a separate file. I create a new file called app.js.

I copy the entire contents of the pt> tag into this file. I delete the opening &lt;script> tag and closing tag in my index.html file.

The last thing we need to do is to tell our index.html file where our scripts are. We do this by adding this line below the pt> tag that loads jQuery at the bottom of the index.html file:

Final Files

I now have these three files:

  • index.html
  • app.js
  • style.css

The index.html file is used to display the calculator to the user on the web page.

The style.css is used to style my calculator. Please review my previous article that talks about using the CSS border-radius property to style the calculator.

The app.js file contains the logic behind the calculator.

Here is what my app.js file looks like:

let num1 = '';let num2 = '';let operator = '';let total = '';
$(document).ready(function() { $('button').on('click', function(e) { let btn = e.target.innerHTML; if (btn >= '0' && btn <= '9') { handleNumber(btn); } else { handleOperator(btn); } });});
function handleNumber(num) { if (num1 === '') { num1 = num; } else { num2 = num; } displayButton(num);}
function handleOperator(oper) { if (operator === '') { operator = oper; } else { handleTotal(); operator = oper; }}
function handleTotal() { switch (operator) { case '+': total = +num1 + +num2; displayButton(total); break; case '-': total = +num1 - +num2; displayButton(total); break; case '/': total = +num1 / +num2; displayButton(total); break; case 'X': total = +num1 * +num2; displayButton(total); break; } updateVariables();}
function displayButton(btn) { $('.calc-result-input').text(btn);}
function updateVariables() { num1 = total; num2 = '';}

Summary

Our calculator works, but only if the user clicks the + operator. You can add to the functionality in the handleTotal function to account for all operators. I have all the functionality in my repo which you can find here.

Further Readings

Breadth First Search in JavaScript — The two most common methods of searching a graph or a tree are depth first search and breadth first search. This story shows you how to use a breadth first search of a graph or a tree.

Instantiation Patterns in JavaScript — Instantiation patterns are ways to create something in JavaScript. JavaScript provides four different methods to create objects. Learn how to create all four in this article.

Using Node.js & Express.js to save data to MongoDB Database — The MEAN stack is used to describe development using MongoDB, Express.js, Angular.jS and Node.js. In this tutorial I will show you how to use Express.js, Node.js and MongoDB.js. We will be creating a very simple Node application, that will allow users to input data that they want to store in a MongoDB database.

Original text