Next.js ve React ile Chakra UI Nasıl Kullanılır

Web siteleri ve uygulamalar oluşturmak zordur. React bileşenlerimizin nasıl çalıştığı da dahil olmak üzere uygulamalarımızın kullanılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak için dikkate alınması gereken pek çok şey var.

Harika web uygulamaları oluşturmak için Chakra UI'nin gücünden nasıl yararlanabiliriz?

 • Çakra UI nedir?
 • Chakra UI'yi bu kadar harika yapan nedir?
 • Ne inşa edeceğiz?
 • Adım 0: Next.js ile yeni bir React projesi oluşturma
 • Adım 1: Next.js'de Chakra UI'yi kurma ve yapılandırma
 • 2. Adım: Chakra UI bileşenlerini React uygulamasına ekleme
 • 3. Adım: Chakra UI ile duyarlı bileşenler oluşturma
 • Adım 4: Varsayılan Çakra UI temasını özelleştirme

Çakra UI nedir?

Chakra UI, bir uygulamanın veya web sitesinin kullanıcı arayüzünü oluşturmayı kolaylaştıran bir React bileşen kitaplığıdır.

Amaçları, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak için basit, modüler ve erişilebilir bir bileşen seti sağlamaktır.

Chakra UI'yi bu kadar harika yapan nedir?

Başlangıç ​​olarak, Çakra varsayılan olarak her bileşeni erişilebilir hale getirmeye çalışır. Bu, uygulama geliştirmenin genellikle göz ardı edilen kritik bir parçasıdır ve Chakra bakımcıları, bileşenlerin WAI-ARIA yönergelerine uymasını sağlamak için kendi yollarından çıktılar.

Chakra ayrıca geliştiricilerin üretken olmasını sağlayan basit bir API içerir. İnsanların ve ekiplerin, bir dizi bileşeni kendileri oluşturma konusunda endişelenmek zorunda kalmadan kapsamlı uygulamalar yapmasına olanak tanır.

Chakra, stil oluşturma ve özelleştirme için geliştiricilere bileşenlerini doğrudan JavaScript'lerinin içinde stil unsurlarıyla şekillendirme yeteneği sağlamak için başlık altında Emotion'u kullanıyor. Varsayılan bir temayla birlikte gelir, ancak özel ayarlarla kolayca geçersiz kılma yeteneğine izin verir.

Ne inşa edeceğiz?

Chakra'nın nasıl çalıştığına dair iyi bir fikir edinmek için, Chakra UI bileşenleriyle varsayılan Next.js şablonunu esasen yeniden oluşturacağız.

Bu, Chakra UI'yi Next.js ile nasıl kullanacağımız, aksesuarlar ile özel stillerin nasıl ekleneceği ve Chakra UI temasının nasıl özelleştirileceği gibi birkaç önemli kavramı anlamamıza yardımcı olacaktır.

Buradaki kavramlar hemen hemen her React uygulamasına uygulanabilir, ancak örnekler biraz Next.js'ye özel olacaktır.

Adım 0: Next.js ile yeni bir React projesi oluşturma

Başlamak için bir React uygulamasına ihtiyacımız var. Next.js'yi çerçevemiz olarak kullanacağız ve bu da bize yeni bir uygulamayı kolayca çalıştırma olanağı verecek.

Projenizi oluşturmak istediğiniz dizinin içine girdikten sonra şunu çalıştırın:

yarn create next-app my-chakra-app # or npx create-next-app my-chakra-app 

Not: my-chakra-appProje dizinini adlandırmak istediğiniz adla değiştirmekten çekinmeyin .

Ve bu bittiğinde, o dizine gidebilir ve projeye şununla başlayabilirsiniz:

yarn dev # or npm run dev 

Bu, geliştirme sunucunuzu // localhost: 3000'de çalıştırmalı ve başlamaya hazır olmalıyız!

Taahhütle birlikte takip edin!

Adım 1: Next.js'de Chakra UI'yi kurma ve yapılandırma

Sonra, Chakra UI'yi kuralım.

Proje dizininizin içinde şunu çalıştırın:

yarn add @chakra-ui/core @emotion/core @emotion/styled emotion-theming # or npm install @chakra-ui/core @emotion/core @emotion/styled emotion-theming 

Bu, Chakra UI'yi ve stil için ona bağlı olduğu için Emotion'u içeren bağımlılıklarını kuracaktır.

Chakra'nın uygulamamız içinde çalışmasını sağlamak için, uygulamamızın kökünde bir Sağlayıcı yapılandırmamız gerekir. Bu, tüm Chakra bileşenlerinin birbiriyle konuşmasına ve tutarlı stilleri korumak için yapılandırmayı kullanmasına izin verecektir.

İçeride pages/_app.js, önce Sağlayıcımızı en üstte içe aktaralım:

import { ThemeProvider, theme } from '@chakra-ui/core'; 

Ardından, bileşenin içindeki return ifadesini şununla değiştirin:

function MyApp({ Component, pageProps }) { return (  ) } 

Fark themeedeceğiniz gibi, sağlayıcımıza bir değişken de aktarıyoruz . Chakra UI varsayılan temasını doğrudan Çakra'dan içe aktarıyoruz ve ThemeProvidertüm bileşenlerimizin varsayılan stilleri ve yapılandırmaları alabilmesi için onu bizim uygulamamıza aktarıyoruz .

Son olarak, CSSResetdoğrudan çocuğumuz olarak sağ adı verilen bir bileşen eklemek istiyoruz ThemeProvider.

İlk CSSResetolarak, içe aktarım olarak ekleyin :

import { ThemeProvider, theme, CSSReset } from '@chakra-ui/core'; 

Ardından bileşeni hemen içine ekleyin ThemeProvider:

Ve şimdi sayfayı yeniden yüklersek, her şeyin biraz farklı göründüğünü görebiliriz!

Tarayıcı birçok varsayılan stille gelir ve varsayılan olarak Chakra UI bunları geçersiz kılmaz. Bu, bir düğme öğesindeki kenarlıklar gibi stilleri içerir.

Burada mutlaka CSS Sıfırlamasına ihtiyacımız olmasa da, bunları manuel olarak geçersiz kılabiliriz. Bu bize, Chakra UI'nin amaçlandığı gibi çalıştığını bileceğimiz ve bileşenlerimizi eklemeye başlayabileceğimiz bir temel sağlar.

Taahhütle birlikte takip edin!

2. Adım: Chakra UI bileşenlerini React uygulamasına ekleme

Şimdi işin eğlenceli kısmı. Next.js varsayılan şablonunu yeniden oluşturmayı denemek için Chakra UI bileşenlerini kullanacağız. Tam olarak onun gibi görünmeyecek, ama ruhu taşıyacak ve onu istediğimiz gibi özelleştirebiliriz.

Başlık ve Açıklama Oluşturma

En baştan başlayarak, başlığımızı ve açıklamamızı güncelleyelim.

Sayfanın üst kısmında, Headingbileşenimizi içe aktarmamız gerekiyor :

import { Heading, Link } from "@chakra-ui/core"; 

O zaman değiştirelim

ile:

 Welcome to Next.js! 

Here, we’re using the Heading component which we then set “as” an h1. We can use any HTML heading element tag name, but since we’re replacing an h1, we want to use that.

We’re also setting a size attribute, which allows us to control how big out heading is, as well as mb, which stands for margin-bottom, allowing us to add some space below.

And we can already see our page is looking more like the default template.

We also want to add back our link.

Add Link to our import statement at the top and then inside of our component, replace the Next.js text with:

Next.js! 

Chakra’s Link component creates a link as expected, but then allows us to use the style props to customize it. Here, we’re using the color variable teal.500 that Chakra provides to change our link to Chakra’s colors.

And we can see that we have our Next.js link!

The last piece of the header is the description. For that, we want to use the Text component.

Add Text  and Code to the import statement and replace the description with:

 Get started by editing pages/index.js

We’re using the Text component to recreate a

tag and the Code component to create our tag. Similar to our Heading component, we’re adding a fontSize to make the font bigger and mt which stands for margin-top to add some space above it.

And now we have our header!

Replacing info cards with Chakra UI components

For each of our cards, we can use the same concepts as we did with the header to recreate each of our boxes.

To start, add an import for the Flex component and replace the tag with:

 ... 

Make sure to leave all of the cards inside of the Flex component. The Flex component will recreate our grid by adding Flexbox along with the same properties that were on the grid before.

At this point, it should exactly the same as it did before.

Next, add Box to the import statement and then replace the first card with:

 Documentation → Find in-depth information about Next.js features and API. 

Similar to our Heading component, we’re setting our Box component “as” an tag allowing it to serve as a link. We then configure our style props to replicate our cards.

Inside of that, we use the Heading and Text component to recreate the actual content of the cards.

And after only changing the first card, we can now see the changes:

Now, we can go back and replace the other three cards with the same components to finish recreating our grid.

For fun, we can add a 5th card that links to Chakra UI:

 Chakra UI → Build accessible React apps & websites with speed. 

And with all of our changes, we can now see our recreated Next.js starting template!

Follow along with the commit!

Step 3: Making responsive components with Chakra UI

Part of what the default Next.js grid was able to provide was the ability for the cards to expand to full width once the size of the browser becomes small enough. This is particularly relevant at 600px, which typically means someone’s on a mobile device.

If we look at our page on a mobile device, we can see that our cards aren’t filling up the entire width.

Chakra allows us to set responsive styles with its baked in sizing, allowing us to easily recreate our responsive grid cards.

To do this, instead of passing in a single value to our style props, we can pass in an array.

For instance, on each of our Box components, let’s update the flexBasis prop to:

flexBasis={['auto', '45%']} 

Here, according to Chakra’s default responsive breakpoints , we’re saying that by default, we want our flexBasis to be set as auto. But for anything 480px and larger, again which is Chakra’s default first breakpoint, we set it to 45%.

Chakra considers its responsive styling to be mobile first, which is why you see the 480px act as a minimum size, not a maximum size.

And with that change, we can now see that on a large device, we still have our grid.

But now on mobile, our cards take up the entire width!

Using the array pattern works for all of the breakpoints, so if you wanted more control over your styles, Chakra lets you do that.

Follow along with the commit!

Step 4: Customizing the default Chakra UI theme

While Chakra provides a pretty great default theme, we also have the ability to customize it to our liking to match our brand or personal taste.

For instance, while the teal that we used for our Heading link is great and uses Chakra’s styles, what if I wanted to customize all links to use the purple that I use on my website?

To start, Chakra comes with a default purple, so we can update our link to use that purple:

Welcome to Next.js! 

And we see our change.

That looks great, but let’s update it to the exact purple I use.

Inside of pages/_app.js, we’re going to create a new object at the top of the page, where we spread the default theme creating a new theme object. We’ll also replace the theme prop with our new object:

const customTheme = { ...theme } function MyApp({ Component, pageProps }) { return ( 

If we save and reload the page, it will look exactly the same.

Next, we want to update the colors, so in our custom theme object, let’s add the colors property, where we can then set our custom purple:

const customTheme = { ...theme, colors: { ...theme.colors, purple: '#692ba8' } } 

Note: you’ll see here that we’re also spreading theme.colors. If we don’t, we’ll be replacing the colors object with only the purple value, meaning we won’t have any other colors.

But if we reload the page, our link isn’t purple anymore!

Chakra typically uses ranges of colors which allows us to use different shades of each of the colors. In our Link component, we’re specifying purple.500 which we didn’t set to exist.

So to fix that, we can use a tool like Smart Swatch to get all of our color values that we need and set those in our custom theme object:

const customTheme = { ...theme, colors: { ...theme.colors, purple: { 50: '#f5e9ff', 100: '#dac1f3', 200: '#c098e7', 300: '#a571dc', 400: '#8c48d0', 500: '#722fb7', 600: '#59238f', 700: '#3f1968', 800: '#260f40', 900: '#10031a', } } } 

Tip: Smart Swatch actually lets you copy those values as a JavaScript object, making it easier to paste into our theme!

And now if we reload the page, we can see our purple!

While we used a range value here, we can also specify color variables without a range.

Say I wanted to leave the default Chakra purple “as is” but provide a way for me to reference my purple.

To do that, I could remove those purple values and add a new custom variable:

const customTheme = { ...theme, colors: { ...theme.colors, spacejelly: '#692ba8' } } 

Then update my Link to use that color:

Welcome to Next.js! 

And we can see that we’re now using our purple without overriding the original:

We can apply this to most parts of the styles of Chakra, including Typography and setting custom Breakpoints. It’s another way to make our project custom to our own while still taking advantage of the power of Chakra!

Follow along with the commit!

What else can you do with Chakra UI?

While we went through some simpler examples, it really opens the door to more complex style changes and controls that Chakra provides with its component APIs.

There are also a whole lot of awesome components that you can use to transform your website or application and make development fast and easy!

They even provide recipes that have some examples of how you can combine the components resulting in powerful functionality. This includes a responsive header and even adding animations with Framer Motion.

Follow me for more Javascript, UX, and other interesting things!

 • ? Follow Me On Twitter
 • ? Subscribe To My Youtube
 • ✉️ Sign Up For My Newsletter
 • ? Sponsor Me